Whatsapp groep


In de Kruidenwijk zijn de bewoners met elkaar verbonden door WhatsApp. Met WhatsApp waarschuwen zij andere buurtbewoners voor onveilige situaties en bellen zij zo nodig 112. De WhatsAppgroep werkt nauw samen met de wijkagent. Deze adviseert, koppelt meldingen terug naar de beheerders of bewoners en zet waar nodig verder onderzoek in gang.

Verdeling

De Kruidenwijk is verdeeld in een aantal groepen:

Eén groep maken van alle WhatsAppers in de Kruidenwijk is niet mogelijk: WhatsApp heeft een maximum aantal deelnemers van 100 per groep. Daarom is de buurt verdeeld in groepen. In welk gebied woont u?