Buurtpreventie team in oprichting


Een buurtpreventie team is een groep vrijwilligers die samen met de politie en gemeente ervoor zorgt dat bepaalde vormen van criminaliteit worden voorkomen. Een aantal bewoners van de wijk heeft het initiatief genomen om een buurtpreventieteam op te starten. Meer informatie via: https://www.facebook.com/Buurtpreventiekruidenwijk/

Uw reactie